Проверка на детекторе лжи

НОВИНКА!

Для виявлення ставлення людини до певних ризиків, подій, особ чи дій, а також виявлення намірів та схильностей людини дуже зручно використовувати метод психозондування.

Детальніше...

Ми в соціальних мережах

Психологічний портрет особистості

Особистість: що служить основою для формування психологічного портрету особистості?Розглянемо коротко основні компоненти стилю поведінки та діяльності людини, які характеризують психологічний портрет особистості, виходячи із основної ідеї психології управління: погано ставитись до людини - невигідно.

На сучасному етапі розвитку менеджменту визначення психологічного портрету особистості являється, на наш погляд, одним із самих складних та важливих питань, вирішення якого дозволить підвищити успішність управління персоналом. 
Для  визначення психологічного портрету особистості, а також для виявлення різноманітних нахилів та намірів зручно використовувати метод психозонду, за допомогою якого можна визначити різні морально-психологічні якості людини: надійність та лояльність, відношення до конкурентів,  схильність до шкідливих звичок, деструктивні мотиви і т.д.

Наведемо деякі положення, які визначають портрет особистості. При вирішенні проблем управління персоналом необхідно враховувати, що люди по різному пристосовуються до життєвих умов. По здатності адаптуватись можна виділити три типи людей:

1 — з орієнтацією на поточний момент та легкою адаптацією до ситуації;

2 — з орієнтацією на минуле, здатністю діяти в рамках жорсткої структури з чіткими дозволами та заборонами, правами та обов'язками;

3 — з орієнтацією на майбутнє, неадекватною ситуації поведінкою, поганим пристосуванням до ієрархічної структури.

Перший тип людей краще працює при прийнятті рішень, другий - при реалізації в рамках існуючих структур, третій - в якості генераторів ідей.

Кожному керівнику важливо вміти розкривати свої внутрішні резерви. Для цього треба навчитись пізнавати себе та інших людей, виявляти темперамент, характер, направленість особистості, відношення до життя та діяльності, до цілей і життєвих ситуацій, очікувана емоційна поведінка в стресових ситуаціях та міжособистісні відношення, ділові якості.Тому на допомогу керівнику і був розроблений метод психозонду, як діяльний метод формування психологічного портрету робітника, розпізнавання його індивідуальних особливостей, здібностей та переваг.

Академік Ананьєв, який створив ленінградську школу психологів, обгрунтував твердження, що кожна людина наділена яскравою індивідуальністю, яка поєднує її природні та характерні лише для неї особливості. Через індивідуальність відкривається своєрідність особливості, її здібності, бажана сфера діяльності. В індивідуальності виділяють базові та програмуючі властивості. До базових відносяться темперамент, характер, здібності людини. Саме через базові властивості розкриваються динамічні особливості психіки (емоційність, темп реакцій, активність, пластичність, чуттєвість) та формується певний стиль поведінки та діяльності людини. Базові якості - сплав вроджених та набутих в процесі виховання та соціалізації характеристик особистості. 
Головною рушійною силою розвитку індивідуальності являються її програмуючі якості - направленість, інтелект і самосвідомість. тому, наприклад, при перевірках на поліграфі, спеціаліст по детекції брехні під час калібровки реакцій опитуваного орієнтується на вище вказані програмуючі якості формування індивідуальності.

Індивідуальність має власний внутрішній світ, самосвідомість та саморегуляцію поведінки, які формуються та діють як організатори діяльності "Я". 
Б. Г. Ананьєв уявляв індивідуальність як єдність і взаємозв'язок якостей людини як індивіда, суб'єкта діяльності та особистості.

На основі оцінки якостей особистості можна скласти її психологічний портрет, який вміщатиме наступні компоненти:
1. Темперамент.
2. Характер.
3. Здібності.
4. Направленість.
5. Интеллектуальность.
6. Емоційність.
7. Волові якості. 
8. Вміння спілкуватись.
9. Самооцінка.
10. Рівень самоконтролю.
11. Здатність до колективної діяльності.

Розвиток індивідуальності продовжується все життя. З віком змінюється лише позиція людини - з об'єкта виховання в родині, школі, вузі він перетворюється на суб'єкт виховання і має активно займатись самовихованням.

Розглянемо основні компоненти, які характеризують психологічний портрет особистості.


Темперамент

Спостерігаючи за іншими людьми, за тим, як вони працюють, вчаться, спілкуються, переживають радість і горе, ми, безсумнівно, звертаємо увагу на розбіжності в їхній поведінці. Одні - швидкі, поривисті, рухливі, схильні до бурхливих реакцій, другі - повільні, спокійні, незворушні, з непомітно вираженими почуттями і т.д.  Причина подібних відмінностей криється в темпераменті людини, який властивий їй з самого народження.

Родоначальником вчення про темперамент являється грецький лікар Гіпократ (V-IV ст. д.н.е.), який вважав, що в тілі людини знаходиться чотири основні рідини: кров, слиз, жовч та чорна жовч. Назви темпераментів, дані по назвах рідин, збереглись до наших днів: холеричний, походить від слова "жовч",  сангвінічний  - від слова "кров", флегматичний - від слова "слиз" та меланхолічний - від слова "чорна жовч". Переважання тієї чи іншої рідини Гіпократ і пояснював вираження певного типу темпераменту у конкретної людини. 
В сучасній психології словом "темперамент" позначають динамічні особливості психіки людини, тобто, тільки темп, ритм, інтенсивність протікання психічних процесів, але не їх зміст. Тому темперамент не можна визначити словом "хороший" чи "поганий"
Темперамент являється біологічним фундаментом нашої особистості, він заснований на особливостях нервової системи людини та залежить від будови тіла людини, обміну речовин в організмі. Особливості темпераменту являються спадковими, тому надзвичайно погано піддаються зміні. Темперамент  визначає стиль поведінки людини, способи, яким людина користується для організації своєї діяльності. Тому при вивченні характеристик темпераменту зусилля мають бути направлені не на їх зміни, а на пізнання особливостей темпераменту для визначення типу діяльності людини.

Типы темпераментов:
1. Сангвінік —  це власник сильного типу нервової системи (тобто, нервові процеси мають силу і тривалість), врівноваженого, рухомого (збудження легко змінюється гальмуванням і навпаки);
2. Холерик — це власник неврівноваженого типу темпераменту нервової системи (з переважанням збудження над гальмуванням); 
3. Флегматик — із сильним, врівноваженим, але інертним, нерухомим типом нервової системи;
4. Меланхолік — із слабким неврівноваженим типом нервової системи.
До представників із кожного типу темпераменту необхідно знайти свій підхід, віштовхуючись від визначених психологічних принципів:

1. "Довіряй, але перевіряй". Це підходить до сангвініка, який має такі плюси: життєрадісність, захопленість, чуйність, товариськість - і мінуси: схильність до зазнайства, легковажність, поверховість, підвищену товариськість, ненадійність.Мила людина-сангвінік завжди обіцяє, щоб не образити іншого, але далеко не завжди виконує обіцянки, тому необхідно контролювати, чи виконав він свою обіцянку. 
2. "Ні хвилини спокою". Такий принцип підходу до холерика. Принцип спирається на на використання його плюсів: енергійності, захоплення, пристрасності, рухомості, ціленаправленості - і нейтралізацію мінусів:запальності, агресивності, нестримності, нетерпимості, конфліктності. Холерик весь час має бути зайнятий в роботі, інакше він свою активність направить на колектив і може розікласти його зсередини.
3. «Не підганяй». Таким має бути підхід до флегматика, який має такі плюси: стійкість, постійність, активність, терплячість, самоконтроль, надійність - і мінуси: повільність, байдужість, "товстошкірість", сухість. Головне, флегматик не може працювати в дефіциті часу, йому потрібен індивідуальний темп, тому не потрібно його підганяти, він сам може розраховувати свій час і зробить своє діло. 
4. "Не нашкодь". Це девіз меланхоліка, який має наступні плюси: висока чуттєвість, м'якість, людяність, доброзичливість, здатність співчувати, - звичайно мінуси: низька працездатність, помисливість, сором'язливість, замкнутість, вразливість. На меланхоліка не можна кричати, давити, давати різкі та жорсткі накази, так як він надто чутливий до інтонації і надто вразливий.

В дійсності, складно зустріти людину, яка повністю відповідає вище перечисленому типу темпераменту, лише спостерігається домінанта одного із них. 
Чисто формально без врахування специфіки кожної індивідуальності, при організації робочих пар, можна виходити із наступного принципу: холерику легше всього працювати із сангвініком, сангвініку із меланхоліком, меланхоліку - з флегматиком.

Якщо ви чуттєвий меланхолік, ви прекрасний друг; якщо ви флегматик, то за вами, "як за камяною стіною", можуть сховатись ваші рідні, друзі та підопічні, адже ви дуже надійні; якщо ви холерик, то можна сподіватись на успішність вашого життєвого шляху, так як ви вмієте добре ставити цілі та досягати їх. Ну а якщо ви сангвінік, то тоді від вас відходить тепле сонячне проміння, що необхідне людям в нашому житті.

Характер

Характер (грец. — "відбиток") являється сукупністю стійких індивідуальних особливостей особистості, які складаються і проявляються в діяльності та спілкуванні, які обумовлені типовими для неї способами поведінки. Ті особливості особистості, які відносяться до характеру, називають рисами характеру. Риси характеру - це не випадкові прояви особистості, а стійкі особливості поведінки людини, які стали властивостями самої особистості. У характері виражаються не випадкові, а найбільш типові, суттєві особливості людини.
У структурі характеру виділяють 4 групи рис, що виражають ставлення особистості до виду діяльності:

• до праці (наприклад, працьовитість, схильність до творчості, сумлінність у роботі, відповідальність, ініціативність, наполегливість і протилежні їм риси - лінь, схильність до рутинної роботи, безвідповідальність, пасивність);
• до інших людей, колективу, суспільства (наприклад, товариськість, чуйність, повага, колективізм і протилежні їм - замкнутість, черствість, бездушність, грубість, презирство, індивідуалізм);
• до самого себе (наприклад, почуття власної гідності, правильно зрозуміта гордість і пов'язана з нею самокритичність, скромність і протилежні їм - зарозумілість, іноді переходить в марнославство, образливість, егоцентризм, егоїзм);
• до речей (наприклад, акуратність, ощадливість, щедрість або, навпаки, скупість і т. п.).

Стрижнем сформованого характеру є морально-вольові якості особистості. Людина з сильною волею відрізняється визначеністю намірів і вчинків, більшою самостійністю. Він рішучий і наполегливий у досягненні поставлених цілей. Безвольність людини зазвичай ототожнюється зі слабохарактерностью. Навіть при багатстві знань і різноманітності здібностей слабовільний людина не може реалізувати всіх своїх можливостей.

К. Леонгард виділив 4 типи характеру: демонстративний, педантичний, застряючий, збудливий.
Демонстративний тип, який отримав свою назву через здатність людей подібного типу дуже сильно виражати свої емоції, з точки зору оточуючих - більш сильно, ніж вони їх переживають в даний момент. У демонстративної особистості розвинена здатність витісняти зі свідомості деякі травмуючі уявлення: вона може брехати, не усвідомлюючи, що бреше, при цьому брехня демонстративної особистості відрізняється від свідомої брехні, людини, яка прикидається. Вона не прикидається, а справді в даний момент вірить в те, в чому намагається переконати оточуючих. Демонстративна особистість глибоко вживається в необхідний ситуацією образ, їй властива висока артистичність у вираженні будь-якого почуття: горя, захоплення і т. д. Улюблені образи, в які перевтілюється демонстративна особистість, - безневинна жертва, людина, яку не оцінили, зловжили його довірою, використовували його рідкісні душевні й інтелектуальні якості і т.д., або благодійник людства, унікальний фахівець, ніжна, тонка істота, що потребує невпинної опіки.
При позитивному соціальному розвитку демонстративна особистість може стати прекрасним письменником, актором, соціальним працівником - завдяки вмінню вжитися в інший спосіб, зрозуміти іншу людину.

Протилежним демонстративному є педантичний характер. Якщо демонстративна особистість приймає рішення стрімко, імпульсивно, процес обмірковування зведений до мінімуму, то педантична особистість довго коливається і ретельно обмірковує свої дії. Негативними рисами такого характеру можуть бути нерішучість, боязнь нещасного випадку або помилки, що викликає необхідність постійно перевіряти і перевіряти ще раз свої дії: вимкнений газ, чи немає у звіті помилки, не брудні чи руки та ін, якщо, звичайно, це не поодинокі випадки, а стійке поводження. Але, як відомо, наші позитивні якості є продовженням наших недоліків, і педантичний характер може виразитися в таких прекрасних якостях, як пунктуальність, акуратність, відповідальність, передбачливість, розважливість, турбота про власне здоров'я, уникнення ексцесів - словом, весь комплекс, якого демонстративній особистості явно не вистачає.
Наступний тип характеру - застряючий. Для людей цього типу характерна дуже довга затримка сильних почуттів (афектів) люті, гніву, страху, особливо коли вони не були виражені в реальному житті через якихось зовнішніх обставин. Цей афект може не затухати і спалахувати з початкової яскравістю через тижні, місяці, навіть роки. Свої успіхи застряюча людина переживає так само досить довго і яскраво. Люди цього типу відрізняються образливістю і злопам'ятністю. Найпоширенішими «ідеями», темами застрявання є: ревнощі, переслідування, помста. Ці люди можуть сказати про себе: «Я можу пробачити образу, але не забути її».

У збудливих особистостей так само, як у демонстративних і застряючих, часто констатується вельми нерівне плин життя, проте не тому, що вони постійно уникають труднощів, а тому, що часто висловлюють невдоволення, виявляють дратівливість і схильність до імпульсивних учинків, не обтяжуючи себе зважуванням наслідків . Невміння управляти собою веде до конфліктів.

Здібності

Здібність в психології розглядається як особлива властивість психологічної функціональної системи, що виражається в певному рівні її продуктивності. Кількісні параметри продуктивності системи точність, надійність (стійкість), швидкість функціонування. Здібності вимірюються шляхом вирішення завдань певного рівня труднощами, вирішення ситуацій і т. д.
Рівень здібностей визначається ступенем можливості розв'язання суперечностей між властивостями індивіда і відносинами особистості. Кращий варіант, коли є здібності до якій-небудь сфері діяльності та інтерес цим займатися.
Здібності поділяються на загальні та спеціальні. Загальні здібності можуть зумовлювати схильність до досить широкого спектру діяльності, вони формуються розвитком інтелекту і властивостей особистості. До загальних здібностей належать:
• готовність до праці, потреба трудитися, працьовитість і висока працездатність;
• риси характеру - уважність, зібраність, цілеспрямованість, спостережливість;
• розвиток творчого мислення, гнучкість розуму, вміння орієнтуватися в складних ситуаціях, адаптивність, висока продуктивність розумової діяльності.
Загальна здібність виступає як соціально-психологічна основа розвитку спеціальних здібностей до певного виду діяльності: музичної, дослідницької, викладацької та ін

Спрямованість

В основі спрямованості особистості лежить мотивація її діяльності, поведінка, задоволення потреб. Спрямованість буває на виконання задачі, на спілкування, на себе. Одну людину може влаштувати задоволення тільки фізіологічних потреб і забезпечення безпеки існування. Іншим, крім цих потреб, вельми важливе задоволення соціальних потреб і потреб у самовираженні, реалізації творчих здібностей. Завдання менеджера і психолога полягає у виявленні потреб, інтересів, переконань кожної особистості і визначенні конкретної спрямованості її мотивів.


Інтелектуальність

Відомий радянський психолог С. Л. Pубінштeйн розглядав інтелект як тип поведінки людини - «розумна поведінка». Ядро інтелекту становить здатність людини виділити в ситуації суттєві властивості та привести свою поведінку у відповідність із ними. Інтелект - це система психічних процесів, що забезпечують реалізацію здатності людини оцінювати ситуацію, приймати рішення і відповідно до цього регулювати свою поведінку.
Інтелект особливо важливий в нестандартних ситуаціях - як символ навчання людини всьому новому.
Французький психолог Ж. Піаже вважав однією з найважливіших функцій інтелекту взаємодію з навколишнім середовищем через адаптацію до неї, тобто вміння орієнтуватися в умовах і відповідно будувати свою поведінку. Адаптація може бути двох видів: асиміляція - пристосування ситуації через зміну умов до людини, її індивідуальному стилю розумової діяльності, і акомодація - пристосування людини до мінливих ситуації через перебудову стилю мислення.
Інтелект можна визначити також як загальну здатність діяти доцільно, мислити раціонально і ефективно функціонувати в навколишньому середовищі (Векслер).
Структура інтелекту залежить від цілого ряду чинників: віку, рівня освіти, специфіки професійної діяльності та індивідуальних особливостей.
Крім пізнавального, існує інтелект професійний і соціальний (уміння вирішувати проблеми міжособистісних відносин, знаходити раціональний вихід із ситуації, що створилася). Слід пам'ятати, що інтелект - це пізнання плюс дія. Тому потрібно не тільки розвивати всі види інтелекту, але і вміти реалізовувати раціональні рішення, показувати свій інтелект і на словах, і в справі, оскільки тільки результат, конкретні дії визначають рівень інтелекту особистості.

Емоційність

З часів Платона все психічне життя ділиться на три відносно самостійні сутності: розум, воля і почуття, або емоції.
Розум і воля в якійсь мірі підкоряються нам, емоції ж завжди виникають і діють поза нашою волею і бажання. Вони відображають особисту значимість та оцінку зовнішніх і внутрішніх ситуацій для життєдіяльності людини у вигляді переживань. У цьому суб'єктивність і мимовільність емоцій.
Під умінням управляти емоціями найчастіше мається на увазі вміння приховувати їх. Соромно, але робиться вигляд, що байдуже; боляче, але це приховується; прикро, але зовні тільки роздратування чи гнів. Ми можемо не показувати свої емоції, від цього вони не слабшають, а частіше стають ще болісніше або приймають захисну форму агресії.
Керувати емоціями просто необхідно, по-перше, для здоров'я, по-друге, з честолюбства.
Всі емоційні явища діляться на афекти, власне емоції, почуття, настрої і стресові стани.
Найбільш потужна емоційна реакція - афект. Він захоплює людину цілком і підпорядковує її думки та дії. Афект завжди ситуаційний, інтенсивний і відносно нетривалий, Він настає внаслідок якогось сильного (об'єктивного чи суб'єктивного) потрясіння.
Власне емоція - це більш тривала реакція, яка виникає не тільки як реакція на доконані події, але головним чином на передбачувані або згадувати. Емоції відображають подію у формі узагальненої суб'єктивної оцінки.
Почуття - стійкі емоційні стани, що мають чітко виражений предметний характер. Це відносини до конкретних подій або людям (можливо, уявним).
Настрої - тривалі емоційні стани. Це той фон, на якому протікають всі інші психічні процеси. Настрій відображає загальну установку прийняття або неприйняття світу. Превалювання у даної людини конкретного настрою, можливо, пов'язане з його темпераментом.
Стрес - неспецифічна реакція організму у відповідь на несподівану та напружену обстановку. Це фізіологічна реакція, яка виражається в мобілізації резервних можливостей організму. Дану реакцію називають неспецифічною, так як вона виникає у відповідь на будь-який несприятливий вплив - холод, втома, біль, приниження і т. д. Питання управління стресами розглядаються в спеціальній літературі.
Існують і інші емоції, які виникають при спілкуванні.


Уміння спілкуватися

Спілкування - це надзвичайно тонкий і делікатний процес взаємодії людей. У спілкуванні найбільш різноманітно розкриваються індивідуальні особливості всіх учасників цього процесу. Спілкування має свої функції, засоби, види, типи, канали, фази.
Найбільш очевидною функцією спілкування є передача якихось відомостей, якогось змісту і сенсу. Це семантична (смислова) сторона спілкування. Ця передача впливає на поведінку людини, дії і вчинки, стан і організованість її внутрішнього світу.

Самооцінка


На основі самопізнання у людини виробляється певний емоційно-ціннісне ставлення до себе, яке виражається в самооцінці. Самооцінка припускає оцінку своїх здібностей, психологічних якостей і вчинків, своїх життєвих цілей і можливостей їх досягнення, а також свого місця серед інших людей.
Самооцінка може бути заниженою, завищеною і адекватної (нормальної).

Для роботодавця дуже важливим є вміння визначати і аналізувати психологічний портрет кожного зі своїх підлеглих. Власних знань і спостережень для цього може бути недостатньо, тому допомога керівнику завжди зможе надати фахівець-поліграфолог, який провівши ряд відповідних психологічних тестів і перевірок, представить до розгляду об'єктивні дані щодо людини, яка пройшла перевірку.

 
© 2009 - 2014 ООО "КАДРОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ" Украина Киев, 02094 Красноткацкая 42, 308
044 351 16 00 | 063 351 16 00 | 066 351 16 00 | 097 351 16 00