Перша спеціалізована компанія з виявлення брехні

Як вибрати експерта поліграфолога?

image

1


Теоретична підготовка фахівця поліграфолога:

В якій школі або на яких курсах поліграфологів навчався, в якому році пройшов навчання, якими методиками проведення перевірок володіє, чи є перерви в роботі на поліграфі, більш ніж один рік. Чи проходив курси підвищення кваліфікації, коли і де, чи бере участь в науково-практичних конференціях з тематики поліграфа. За фактом проходження навчання або підвищення кваліфікації обов'язково повинен бути підтверджуючий документ.

2


Практичні навички в роботі з поліграфом (проведені види поліграфних перевірок):

  • скільки років в професії,
  • скільки всього людей перевірив,
  • яка кількість видів перевірок за складністю на поліграфі була проведена, таких як – перед працевлаштуванням, планових, розслідувань.

3


Форма подання отриманої (виявленої) інформації, за підсумками перевірки.

За результатами кожної перевірки, поліграфолог повинен скласти письмове заключення (довідку), де відобразити досліджувані питання, отримані результати і свої висновки, як фахівця.

(polygraph, від грец. Πολύ - багато і γράφω - писати, синонім: «детектор брехні») - медико-біологічний прилад, який реєструє психофізіологічні реакції людини на пред'явлені йому стимули (питання, картинки, фотографії та інше)

Опис приладу
та принципи його роботи

Принцип дії детектора брехні заснований на тому, що, коли людина бреше, то вона чинить насильство над власною психікою, тому що самого себе не обдуриш. У людини в момент брехні підсвідомо і незалежно від його волі, бажання і зусиль різко посилюються фізіологічні реакції організму, які вона не може стримувати і контролювати, тому хоче людина цього чи ні, а реакції її організму самі видають всю правдиву інформацію про неї, незалежно від її волі і бажання.

img9

Поліграфи за способом фіксації даних підрозділяються на:

АНАЛОГОВІ

(Пір'яні, чорнильно-пишучі, традиційні), в яких запис даних проводиться на діаграмному папері (зарубіжні моделі: Lafayette-761, Stoelting-80506 і ін.); Вже не використовуються на практиці

ЦИФРОВІ

(Комп'ютерні, електронні) - запис здійснюється на електронному носії за допомогою персонального комп'ютера (зарубіжні моделі: Axciton, Limestone, Paragon, Lafayette-LX4000, Stoelting-86225

Сучасний комп'ютерний поліграф являє собою переносний персональний комп'ютер з сенсорним блоком і реєструючими датчиками.

Сенсорний блок призначений для: зняття сигналів з датчиків, які реєструють параметри фізіологічних процесів, посилення і фільтрації сигналів від цих датчиків і перетворення їх в цифрові коди і подальшого введення в комп'ютер (найчастіше ноутбук).

Для реєстрації фізіологічних даних використовуються наступні датчики:

  • верхнього (грудного) і нижнього (диафрагмального або черевного) дихання;
  • серцево-судинної активності: артеріального тиску і / або пульсу, кровонаповнення судин;
  • електропровідності шкіри (опору шкіри, шкірно-гальванічного рефлексу);
  • відео та аудіо фіксація процесу перевірки (для аналізу вербальної та невербальної інформації).

Одночасний контроль зазначених фізіологічних процесів в ході психофізіологічного дослідження є строго обов'язковим: відповідно до чинних міжнародних стандартів, виключення з контролю хоча б одного з цих процесів робить процедуру перевірки на поліграфі невалидною.

Остальные датчики, включаемые в комплектность разных типов и моделей полиграфов, несут вспомогательную функцию. Так, датчики тремора (двигательной активности) и голоса могут использоваться для фиксации артефактов: движения обследуемого и внешних шумовых помех соответственно. Голосовой датчик (микрофон) также может использоваться для более точной фиксации моментов вопроса-ответа и для записи фонограммы допроса.

Історія поліграфа

Необхідність виявлення брехні виникла з того моменту, коли людина почала об'єднуватися в співтовариства. Це завдання, як правило, вирішували найбільш мудрі члени спільноти - вожді, старійшини, судді. З історії відомо, що у різних народів були вироблені різноманітні спеціальні техніки і ритуали для розпізнання обману і викриття брехуна.

image
Уже в ті далекі часи було помічено, що у людини, що вчинила злочин, через страх перед можливим викриттям, відбуваються різні зміни фізіологічних функцій. Наприклад, в Стародавньому Китаї підозрюваний у злочині піддавався випробуванню рисом: він повинен був набрати в рот жменю сухого рису і вислухати обвинувачення. Вважалося, що якщо рис залишався в роті сухим (від страху викриття припинялося слиновиділення) - вина підозрюваного доведена.
image
У Стародавній Індії, коли підозрюваному називали нейтральні і критичні слова, пов'язані з деталями злочину, він повинен був відповідати першим, що прийшло йому в голову словом і одночасно тихо ударяти в гонг. Як правило, відповідь на критичне слово супроводжувався більш сильним ударом.